<$BlogRSDUrl$>

Friday, December 31, 2004

Dear el serenito -
I haven't blogged about the earthquake and tsunamis because there are nowordsnowordsnowords that would come to me. I just break down and cry when I start and I keep erasingerasingerasing. This is when I truly hate the English language dahil walang salitang Ingles ang kayang magdala ng damdamin sa ganitong pagkakataon...and I do not like to translate when most of it gets lost in translation anyway. But thank you for posing the question. Kapag tahimik ang dila, nagdarasal ang damdamin at ipinaabot sa Maykapal ang bigat ng loob. Naghihintay sa bagong umaga. Nagbubuntong-hininga.Comments: Post a Comment
links to this post

This page is powered by Blogger. Isn't yours?