<$BlogRSDUrl$>

Friday, November 21, 2003

Unang Subok

Neneng,
Pasubok ngang
magsulat ng tula

Ah,
ganire
pala itong hay(naku)

Para
bagang isang
malamig na batis

----
Looks like Tatang has upped the ante on the hay(na)ku form!! Tatang, this must be your answer to Rio Alma's failure to give you a demo of balagtasan.


Comments: Post a Comment
links to this post

This page is powered by Blogger. Isn't yours?